Oferta - rok szkolny 2015/2016 - NDP "Pluszowy Zakątek"

W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

 • opiekę w godzinach od 6:30 do 16:30
 • codzienną gimnastykę poranną z wychowawcą,
 • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia plastyczne, zabawy z papierem origami
 • zajęcia sportowe,
 • język angielski dwa razy w tygodniu ,
 • zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy,
 • rytmikę
 • zajęcia taneczne -ZUMBA    
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków),
 • wycieczki na lekcję muzealną,  do teatru, na przedstawienie teatralne, do kina, wyjazdy w plener np. z Doliną Słupi etc.
 • diagnozę logopedyczną na początku roku szkolnego.
 • realizacja edukacyjnych programów  i konkursów ogólnopolskich
 • zabawa i nauka z tablicami interaktywnymi i tabletami

PLAN DNIA

Dzień w przedszkolu rozpoczyna się o godzinie 6:30, kiedy pierwsze dzieci witane są przez panie wychowawczynie. Wszystkie następujące później aktywności przebiegają zgodnie ze starannie zaplanowanym rozkładem zajęć. Stały rytm dnia w przedszkolu nie tylko pozwala dzieciom dostrzegać i uczyć się regularności, ale i znacząco zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa.

POSIŁKI

Dzieci otrzymują odpłatne posiłki- 8 zł stawka dzienna/catering/ naliczenia zgodne z faktycznym spożyciem posiłków.

LICZEBNOŚĆ GRUP

Nasze przedszkole skierowane jest do dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (zerówka). W tej chwili prowadzimy nabór (posiadamy wolnych 30 miejsc). Liczba dzieci w jednej grupie wynosi maksymalnie 25. Jest to optymalna liczba zgodnie ze statutem przedszkola.

SPACERY

Spacery i krótkie wycieczki wykorzystujemy aby zaspakajać naturalną u dziecka ciekawość tego co dzieje się wokół niego. Podczas wyjść  dzieci  poznają rytm przyrody i ćwiczą swoją spostrzegawczość. Przy ładnej pogodzie korzystają z przedszkolnego placu zabaw wyposażonego w sprzęt Little Tikes, rozwijając swoją sprawność fizyczną poprzez zabawy na świeżym powietrzu.

BEZPIECZEŃSTWO

Budynek przedszkola spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny przedszkolnej. Wejścia przedszkola są zabezpieczone domofonami. Na terenie przedszkola działa  monitoring,
wejście jest pod stałym nadzorem administratora przedszkola. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci wdrożone zostały procedury odbioru dziecka z przedszkola.

OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Dzieci w przedszkolu są pod opieką psychologa , który czuwa nad rozwojem właściwych relacji w grupie rówieśniczej. Współpracujemy również z logopedą. Wszyscy nauczyciele i pracownicy posiadają szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

OPŁATY

Wpisowe do naszego przedszkola wynosi 200 zł, jest to opłata jednorazowa.
Czesne przewidziane na rok szkolny 2014/2015 to kwota 250 zł. Czesne płatne jest na podstawie umowy, w trybie comiesięcznym. Dzieci posiadające Kobylnicką Kartę Dużej Rodziny nie wnoszą wpisowego, czesne 150 zł a rodzeństwo 125 zł miesięcznie, Prowadzimy również nieodpłatne zajęcia i zabawy adaptacyjne.

DODATKOWO PŁATNE

Zgodnie z zapotrzebowaniem i na wniosek rodziców organizujemy różne odpłatne zajęcia:  taniec nowoczesny, w miarę potrzeby istnieje możliwość zorganizowania także innych zajęć. Zajęcia dodatkowe – płatne, odbywają się po godzinie 14.
Grupa dzieci uczęszczająca na zajęcia będzie pod opieką instruktora natomiast pozostałe dzieci mają zajęcia organizowane przez nauczyciela wychowawcę