Oferta NDP "Pluszowy Zakątek"

W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

  • opiekę w godzinach od 6:30 do 16:30
  • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • język angielski dwa razy w tygodniu 
  • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków),
  • zajęcia logopedyczne 
  • bajkoterapię
  • zajęcia psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci wymagających pomocy psychologicznej
  • realizacja edukacyjnych programów  i konkursów ogólnopolskich
  • zabawa i nauka z tablicami interaktywnymi

PLAN DNIA

Dzień w przedszkolu rozpoczyna się o godzinie 6:30, kiedy pierwsze dzieci witane są przez panie wychowawczynie. Wszystkie następujące później aktywności przebiegają zgodnie ze starannie zaplanowanym rozkładem zajęć. Stały rytm dnia w przedszkolu nie tylko pozwala dzieciom dostrzegać i uczyć się regularności, ale i znacząco zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa.

POSIŁKI

Dzieci otrzymują odpłatne posiłki 14 zł stawka dzienna/catering/ naliczenia zgodne z faktycznym spożyciem posiłków.

PRZEDSZKOLAKI

Nasze przedszkole skierowane jest do dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W tej chwili prowadzimy nabór. 

 

SPACERY

Spacery i krótkie wycieczki wykorzystujemy aby zaspakajać naturalną u dziecka ciekawość tego co dzieje się wokół niego. Podczas wyjść dzieci  poznają rytm przyrody i ćwiczą swoją spostrzegawczość. Przy ładnej pogodzie korzystają z przedszkolnego placu zabaw rozwijając swoją sprawność fizyczną poprzez zabawy na świeżym powietrzu.

BEZPIECZEŃSTWO

Budynek przedszkola spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny przedszkolnej. Wejścia przedszkola są zabezpieczone domofonami. Na terenie przedszkola działa monitoring, wejście jest pod stałym nadzorem administratora przedszkola. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci wdrożone zostały procedury odbioru dziecka z przedszkola.

MONITORING WIZYJNY

Każdy Rodzic ma dostęp do aplikacji mobilnej, w której może obserwować swoją pociechę na żywo.

OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Dzieci w przedszkolu są pod opieką psychologa , który czuwa nad rozwojem właściwych relacji w grupie rówieśniczej. Współpracujemy również z logopedą. Wszyscy nauczyciele i pracownicy posiadają szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

OPŁATY

Wpisowe do naszego przedszkola wynosi 200 zł, jest to opłata jednorazowa.
Czesne przewidziane na rok szkolny 2023/24 to kwota 350 zł. Czesne płatne jest na podstawie umowy, w trybie comiesięcznym.