Wizja Dziecka w Naszym Przedszkolu

Dziecko jest :

 1. Ciekawe świata.
 2. Ufne w stosunku do nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 3. Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.
 4. Twórcze i samodzielne w działaniu.
 5. Kulturalne i tolerancyjne.
 6. Odpowiedzialne i obowiązkowe.
 7. Radosne.
 8. Świadome zagrożeń.
 9. Uczciwe.
 10. Szanujące siebie i innych.
 11. Dostrzegające swoje mocne strony.
 12. Budujące pozytywny obraz samego siebie.