Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.30 - 8.30  - schodzenie się dzieci (zabawy indywidualne i zespołowe, praca indywidualna z dziećmi),
8.30 - 9.00  - zabawy i ćwiczenia poranne, czynności porządkowe, zabiegi higieniczno-sanitarne,
9.00 - 9.30 - śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie,
9.30 - 12.00  - zajęcia zorganizowane przez nauczyciela, wynikające z realizacji zadań określonych w podstawie programowej, wycieczki, zabawy tematyczne,zajęcia dodatkowe (j. angielski, kinezjologia zabawy, rytmika z muzyką, zabawa z komputerem, zajęcia sportowe),
12.00 - 12.30  - obiad (drugie danie) i realizacja zadań programowych w tym zakresie,
12.30 - 13.50 - leżakowanie (dzieci wyrażające chęć odpoczynku), oglądanie bajeczki lub słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, gry i ćwiczenia dramowe, praca przy stolikach, praca w małych zespołach, praca indywidualna z dzieckiem, spotkania z logopedą),
13.50 - 14.00 - zabiegi higieniczno-sanitarne,
14.00 - 14.30  - podwieczorek (zupka i deserek),
14.30 - 15.00  - działania utrwlające (zabawy i ćwiczenia utrwalające materiał z całego dnia),
15.00 - 16.30 - zabawy w kącikach tematycznych, słuchanie opowiadań nauczyciela, wspólnie z nauczycielem słuchanie muzyki, w okresie wiosenno-letnim zabawy w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci do domu.

Ramowy rozkład dnia zatwierdzony przez Rade Pedagogiczną 26.09.2012r.