Opłaty

Koszty miesięczne korzystania dziecka z przedszkola składają się z:

  • czesne 250 zł za miesiąc, plus 8 zł dzienna stawka wyżywienia
  • wpisowe 200 zł (jednorazowo przy przyjęciu dziecka do placówki)

Aktualny tygodniowy jadłospis znajduje się na tablicy informacyjnej.

Rodzice ponoszą dodatkową opłatę za udział dzieci w zajęciach:

  • Logopetycznych 

Przedszkole zapewnia dodatkowo bezpłatne zajęcia:

  • Język angielski dwa razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek) prowadzone przez Happy English Club
  • Informatyka (wtorek) przowadzone przez Fessio Software
  • Zumba (środa)

Opłaty należy wnosić 5-go każdego miesiąca.